Đăng bài bất động sản


Ví dụ: Bán nhà mới xây đường trường chinh


Đơn vị VNĐ (Ví dụ giá 2 triệu bạn cần nhập: 2000000)

Nhập chính xác diện tích nha! Đơn vị (m2)


Nhập địa chỉ chính xác để khách hàng biết vị trí cụ thể!
Hình ảnh:
Bạn phải nhập tối thiểu 1 hình ảnh, hình ảnh càng nhiều độ tin cậy càng cao

Nhập đầy đủ và chính xác thông tin, để khách hàng có thể liên hệ nha!