0967.001.001 info@goldlandvietnam.com

Tin tức - 18/04/2022

Thanh Hóa: Tăng cường kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngày 12/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4905/UBND-KTTC về việc rà soát, tăng cường kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, khẩn trương nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 07/4/2022 về chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất; tập trung nhân lực, chủ động rà soát, kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong đấu giá QSDĐ, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách Nhà nước; tham mưu, đề xuất, báo cáo những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường hơn nữa công tác rà soát, kiểm tra các cuộc đấu giá QSDĐ trên địa bàn tỉnh; chủ động thành lập các Tổ giám sát để trực tiếp giám sát thường xuyên, đột xuất công tác tổ chức đấu giá QSDĐ; kịp thời xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong đấu giá QSDĐ hoặc hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây mất ổn định thị trường, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách Nhà nước; tham mưu, đề xuất, báo cáo những nội dung (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Bài viết liên quan